Hallo managers en ondernemers

Wij zijn Madge, een netwerk van professionals rondom initiatiefneemster Ageeth van Maldegem en stevig verankerd in hoger onderwijs, consultancy en ondernemerschap. Onze drijfveer en passie is het bijdragen aan het steeds verder klantgericht werken en denken van organisaties en hiervoor koesteren we een aantal unieke competenties:

  • Een steeds groter en groeiende Body of Knowledge op het vlak van klantgericht ondernemen
  • Een wetenschappelijk gefundeerde en praktijkgerichte aanpak gericht op resultaat
  • Een netwerk van professionals die elkaar inhoudelijk versterken

Visie en aanbod

Wij zien hoe u als managers en ondernemers steeds meer geconfronteerd wordt met enorme uitdagingen: uw klanten zijn veeleisender dan vroeger en uiten zich meer dan ooit via allerlei sociale media, uw concurrenten weten hier steeds scherper op in te spelen en uw werknemers verwachten meer van de organisatie dan voorheen. Kortom, het was nog nooit zo moeilijk en toch essentieel om een productieve en motiverende werkomgeving te creëren en een zeker groeipotentieel te realiseren.

Madge is ervan overtuigd dat er voor iedere organisatie – zowel profit als non-profit – verbeterpotentieel schuilt onder de noemer Klantgerichtheid.

Klantgerichtheid kent meerdere aan elkaar gerelateerde dimensies op verschillende organisatorische niveau’s en rakend aan verschillende bedrijfsdisciplines. Klantwaarde, klantbeleving, relatiemanagement, maar ook personeelsmanagement en  kennismanagement zijn enkele veelvoorkomende dimensies waarop organisaties kunnen ontwikkelen en excelleren. Uiteraard stellen verschillende marktomgevingen specifieke eisen aan de inrichting van deze dimensies.

Het ontwerpen en inzetten van verbetertrajecten op het vlak van Klantgerichtheid is onze specieke kracht. Dit doen we in co-creatie met u en uw medewerkers. Wij bieden ons aan als kennisleverancier, sparring partner, onderzoeker en trainer om zo de krachten te bundelen, voort te bouwen op de kennis, kunde en ervaring die binnen uw organisatie beschikbaar is en te komen tot oplossingen die leerrijk zijn en echt werken.

Wij scherpen onze visie op klantgerichtheid en onze werkwijze continue aan. De kern hiervan is:

  • onze voorliefde voor een op feiten-gebaseerde aanpak van vraagstukken, ‘evidence-based practice ’ en ‘practice-based evidence’
  • een actie-gerichte benadering waarin samenwerking met u en uw medewerkers, implementatie en impact voorop staan
  • een multidisciplinaire – verbindende – werkwijze waarin professionals uit HR, Accountancy, Communicatie, Marketing,Sales en Informatica samenwerken en leren
  • een veelzijdige toolbox op het vlak van monitoring, praktijkgericht onderzoek, serious gaming, en training & coaching
  • het leren van anderen door kennisdeling,  benchmarking en best practices
  • Het opnemen van metrics en resultaatmetingen in onze aanpak

We zijn trots op de concrete resultaten en impact die we tot nu toe samen met onze klanten hebben weten te realiseren en op deze site stellen we graag onze werkwijze en instrumenten voor. Tevens geven we enkele impresssies van onze Body of Knowledge op het vlak van klantgerichtheid co-creatie.

Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen en vooral ook om contact via ageeth@madge.be op te nemen zodat we u meer informatie kunnen geven over onze aanpak.